Lykke børn - privat pasningsordning i Osted, Lejre

ved Nadia og Yath Madsen, tlf. 25 74 84 15

Musik, sang og dans

Musik, sang og dans giver en dejlig følelse i kroppen og et fællesskab uden lige. 
Det er en del af hverdagen hos os og noget vi nyder at dele med børnene. 

Hver dag efter formiddagsmaden er der samling, hvor vi synger og/eller danser. 
Her bruger vi bl.a. vores sangkuffert med mange forskellige fine hæklede figurer, som børnene skiftes til at vælge og herefter synger vi sange og
laver fagter til. Det er en så hyggelig og rolig stund på dagen, som bidrager til børnenes fællesskabsfølelse og samtidig styrker forskellige færdigheder. 

Studier viser, at musik har en positiv indvirkning på børns kognitive udvikling. Når børn engageres i musikalske aktiviteter, stimuleres deres hjerner til at arbejde på forskellige måder. 
Musik øger evnen til at opfatte forskellige lyde, hvilket kan bidrage til
at styrke børns opmærksomhed og lyttefærdigheder.

Musik er fantasifuldt og pirrer børns fantasi og gør dem gode til at forestille sig både historier og billeder inde i hovedet.

Musik og sang kan være et kraftfuldt værktøj til følelsesmæssig forbindelse og udtryk hos børn. Gennem musik kan børn udforske og udtrykke forskellige følelser og stemninger. Musik kan være beroligende og trøstende, eller det kan være energisk og opmuntrende. Børn kan bruge musik til at udtrykke deres følelser, selv når de har svært ved at sætte ord på følelserne. 

Musik og sang giver en fællesskabsfølelse, der gør, at man tør noget andet og noget mere. Derudover kan fællessang og musikalske aktiviteter i gruppesammenhænge styrke børns sociale kompetencer, deres empati og evne til at samarbejde.

Musik spiller også en stor rolle i børn motoriske udvikling. Når børn deltager i musikalske aktiviteter, stimuleres deres motoriske udvikling og koordinationsevner. Gennem musik, dans og instrumenter udvikler og styrker børn deres fin- og grovmotoriske færdigheder, samt deres kropsbevidsthed. Dette har en positiv indvirkning på børns generelle fysiske udvikling og deres evne til at udforske og interagere med verden omkring dem.

Og lige præcis derfor er musik, sang, fagter og dans en stor del af hverdagen hos os og noget vi virkelig nyder sammen.