Lykke børn - privat pasningsordning i Osted, Lejre

ved Nadia og Yath Madsen, tlf. 25 74 84 15

Lykke børns læringssyn

 

Hos Lykke børn sætter vi fokus på gode og tydelige læringsmiljøer. Læringsmiljøerne indbyder til leg, som både udvikler det enkelte barn og fællesskabet som helhed.

Med fokus på læring, skaber vi rammerne for børnenes dannelse igennem planlagte aktiviteter. Disse aktiviteter sætter rammen for, at børnene lære at begå sig i det sociale fællesskab, lære om empati og ikke mindst egne grænser.
I sociale fællesskaber får barnet mulighed for at øve sig på kommunikative strategier og her opstår en naturlig udvikling af sproget.

Børnene danner egne erfaringer og lære igennem deltagelse i aktiviteter og leg, med os som understøttende voksne.

Vi har fokus på, at give plads til, at børnene lære på forskellige måder og i forskelligt tempo.

Leg med andre børn, giver mulighed for at spejle sig i "ligesindede", samt lære om sociale spilleregler - hvor man siger sin mening, lytter til hinandens ideer og lære at vente på tur og blive enige. Dette er ikke altid nemt, og derfor er vi med til at hjælpe børnene godt på vej i forståelsen af dem selv og dem omkring dem.

Vi lader os inspirerer af børnenes interesser og skaber rammerne herefter. Vi griber børnenes ideer og hjælper dem med at realisere og udvikle disse.

Som privat passer, har man ikke nødvendigvis læreplaner, men vi læner os alligevel lidt op af de temaer der er beskrevet fra dagtilbudsloven:
https://www.emu.dk/dagtilbud

 

  • Social udvikling
  • Sprog og kommunikation
  • Alsidig personlig udvikling
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur og udeliv
  • Kultur og fællesskaber
     

Vi mener nemlig, at ved at have fokus på ovenstående, er med at til udvikle børnene på en god og tryg måde og forberede dem på det videre børneeventyr efter tiden hos os