Lykke børn - privat pasningsordning i Osted, Lejre

ved Nadia og Yath Madsen, tlf. 25 74 84 15

Indkøring

Når I har takket ja til en plads hos Lykke børn, tilbyder vi, at I en måneder eller to før jeres barn skal starte, kan komme på besøg sammen med jeres barn i formiddagstimerne, de dage som vi nu aftaler. På denne måde bliver det en tryg og mild overgang for jeres barn, når det er tid til at starte indkøring, da både vi og vores omgivelser bliver noget velkendt. 

Tilknytningsfasen mellem jeres barn og os er en meget vigtig periode, som vi prioritere bliver så god og tryg som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at jeres barn stille og roligt lære os, vores omgivelser og de andre børn at kende. Vi anbefaler derfor, at sætte min. 14 dage af til denne fase (indkøring).

Ingen børn er ens og derfor vil indkøringen også være meget forskellig fra barn til barn.

Et eksempel på en indkøring kunne se sådan ud:


Uge 1:
Dag 1-2: I kommer når jeres barn har sovet formiddagslur og har spist formiddagsmad, så barnet er frisk og mæt. I kommer og er her sammen med jeres barn i alt fra 30 min. - 1 1/2 time, alt efter hvad jeres barn kan rumme.


Dag 3: I er her sammen med jeres barn, ligesom de to første dage, i omkring 15 min., hvorefter I går og er væk i kort tid, max. 5-10 min. Læringen her er, at selvom mor eller far går, så kommer de og henter mig igen.

Dag 4: Vi gør som dag 3. Hvis jeres barn er klar til det kan vi udvide tiden lidt. Vi mærker på barnet, hvor lang tid der er passende og skriver til jer, når det er tid til at blive hentet. Dette er meget individuelt. 

Dag 5: Vi gør som de foregående dage.
Hvis jeres barn er klar til det vil vi putte til formiddagslur her og I henter når barnet er vågen. 

 

Uge 2:
Dag 1: Møder som dag 5.


Dag 2: Møder inden formiddagslur og bliver hentet efter frokost.

Dag 3: Møder som dagen før og bliver og sover middagslur og hentes derefter.

Dag 4-5: Fuld dag, dog prioriteres kortere dage


 

Jeres barns trivsel er alfa og omega og alle de gode timer vi lægger i den første tid, kommer kun godt tilbage.
Jeres adfærd smitter af på jeres barn - sørg derfor altid for at give barnet trygt videre, ved at smile og vinke, så barnet får følelsen af, at mor og far er helt trygge og at alt er helt okay. Gør gerne afleveringen kort, så det måske lidt svære på gensyn, bliver gjort så kort som muligt.