Lykke børn - privat pasningsordning i Osted, Lejre

ved Nadia og Yath Madsen, tlf. 25 74 84 15

Lykke børns børnesyn

 

Lykke børn er børnenes sted, ligeså meget som det et vores hjem og vi værner om det gode børneliv med plads, tid og ro til at være barn.

Vi tilbyder en anerkendende og kærlig hverdag, hvor børnene hver dag bliver mødt i øjenhøjde og med interesse, glæde og nysgerrighed. 

Vi mener, at børn skal ses som kompetente og selvstændige, samtidig med at de har brug for omsorg, udfordringer, postitive forventninger og tillid fra os som omsorgspersoner. 

Vores mål er, at give plads, tid og ro til leg, fordybelse, sjov, læring, relationer, fællesskab, knus, nærvær og omsorg - altsammen i hjemlige rammer og med 2 nærværende voksne, som ser børnene, har tiden til dem og er der til at guide dem, støtte dem, til at sætte ord på det de ser og oplever og som selvfølgelig altid er klar med en varm favn og et skød at finde tryghed i. 


Børnene skal have mulighed for, at udvikle sig individuelt og i eget tempo og det er vores ansvar som omsorgspersoner, at skabe ro og tid til dette.

Det er vigtig for os, at respekterer børnenes valg og følge deres spor. Det er vores intention, at så ofte som muligt, at inddrage børnenes bidrag og tilrettelægge hverdagen og pædagogiske tiltag derefter. 

Vi er bevidste om vores rolle som de betydningsfulde omsorgspersoner og vi støtter børnene i at være medskaber af egen trivsel, udvikling og læring.

Lykke børn er skabt udfra visionen om at give børnene den bedste start på livet udenfor hjemmet og er vores bud på et godt børneliv.