Lykke børn - privat pasningsordning i Osted, Lejre

ved Nadia og Yath Madsen, tlf. 25 74 84 15

Forældresamarbejde

 

Et godt samarbejde mellem jer forældre og os som privat passer, er en af de vigtigste faktorer for, at jeres barn oplever sin tid her som positiv og tryg.

For os indeholder et godt samarbejde ærlighed, tillid og gensidig respekt.


Vi gør meget for, at opnå en god kontakt til dig som forældre.

Vi ønsker en åben dialog med dig som forældre og vi forventer, at vi kan henvende os til hinanden på en respektfuld måde.

Vi ønsker et tæt forældresamarbejde, og vi anerkende hvor vigtig den daglige kontakt er. Da vi hver især har en unik viden om, hvordan jeres barn trives, udvikler sig og lærer, forventer vi at vi deler det med hinanden, sådan at det vil komme til at gavne barnet. Det handler om at vi sammen skal være nysgerrige på, hvad der er vigtigt for jeres barn.

Forældre er forskellige. Forældresamarbejdet skal derfor så vidt muligt differentieres og baseres på den enkelte families behov.