Lykke børn - privat pasningsordning i Osted, Lejre

ved Nadia og Yath Madsen, tlf. 25 74 84 15

Sygdom

 

Hvis jeres barn er sygt, sløjt eller bare ikke på toppen, så skal I selv varetage pasningen af jeres barn.
Selvom jeres barn ikke har feber, kan det sagtens være for dårligt til en dag i pasning. Et sygt barn kan ikke følge vores rutiner og smitter de øvrige børn og os. 

 

Vi læner os op af Sundhedsstyrelsen som bl.a. skriver: "Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det pga. nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god ide at lade barnet blive hjemme mindst 1 dag, efter at det er blevet ferberfri. Barnet skal være i sin almen tilstand og kunne deltage i dagens aktiviteter, uden at kræve særlig omsorg." 
Vi er med på at det indimellem kan være svært at vurdere jeres barn, i den korte tid I er derhjemme sammen om morgenen og midt i alt det praktiske - så vær tryg I at vi ringer jeres barn hjem, hvis det viser sig ikke at være på toppen.

Sygemelding foregår på sms til Nadia på tlf.: 25 74 84 15

Raskmelding skal foregå på sms dagen før aflevering, indenfor åbningstid, dvs. inden kl. 16.15.