Lykke børn - privat pasningsordning i Osted, Lejre

ved Nadia og Yath Madsen, tlf. 25 74 84 15

Hvad er en privat pasningsordning?

Når en privat person godkendes til at passe børn, der ikke er vedkommendes egne, kaldes det en privat pasningsordning.

En privat pasningsordning er godkendt af kommunen. Både hjemmet børnene skal passes i, samt personen der skal passe børnene, skal opfylde en række krav, der stilles af kommunen.

Kommunen fører tilsyn med den private pasningsordning. Både anmeldte og uanmeldte, flere gange årligt.


Man får tilskud af kommunen, såfremt man vælger privat pasning. Tilskuddet variere fra kommune til kommune.

Der ydes søskenderabat når et eller flere børn benytter privat pasning.

Der er ikke gæstedagpleje, hvilket minimere smitte ved sygdom og sikrer tryghed og genkendelighed.

En privat pasningsordning skal selv stå for betaling af måltider, legetøj, diverse udstyr, udflugter, mm.

Som privat passer har man mulighed for selv at tilrettelægge hverdagen. Vi vægter det meget højt, at vi har mulighed for at sætte det enkelte barn i centrum og sadle om, såfremt humør og energi ikke er til f.eks. en planlagt tur ud af huset.